Data wydania 2013-06-03
Tytuł Zarządzenie Nr 217 /13 z dnia 2013-03-11

FN.0050.217.2013.MG

Zarządzenie Burmistrza Michałowa

Nr 217 /13

z dnia 11 marca 2013 r.

 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Na podstawie art. 222, ust 4 i art. 257, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726; z 2011 r.  Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz  § 10 ust. 2 uchwały Rady Miejskiej w Michałowie Nr XXII/196/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2013 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów i wydatków budżetowych na kwotę 13 021 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych na kwotę 22 940 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

  • Plan dochodów ogółem  24 788 619 zł,

        a)  dochody bieżące 23 105 103 zł

        b) dochody majątkowe 1 683 516 zł

  • Plan wydatków ogółem  23 952 619 zł

  a)  wydatki bieżące 20 074 715 zł

        b) wydatki majątkowe 3 877 904 zł.

Nadwyżka budżetowa w wysokości 836 000 zł jest przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko

 

 

 


Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 217/13

         Zmniejszenia w planie dochodów i wydatków budżetowych

Dział

Rozdział –  nazwa

§

Zmniejszenie dochodów

Zmniejszenie wydatków

Plan dochodów po zmianach

Plan wydatków po zmianach

852

Pomoc społeczna

 

13 021

13 021

2 996 079

4 209 185

85295 – Pozostała działalność

 

13 021

13 021

116 979

235 479

2030

13 021

-

116 979

-

3110

-

13 021

-

241 479

                                                           Razem

 

13 021

13 021

24 765 679

23 929 679

 

            Dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych na 13 021 zł w dziale 852 -  Pomoc społeczna, rozdział 85295, poprzez zmniejszenie planu dotacji celowej i wydatków na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zmian dokonano w oparciu o pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr: FB-II.3111.28.2013.BŁ z dnia 15 lutego 2013r i FB-II.3111.66.2013.MA z dnia 28 lutego 2013r.

 

Burmistrz Michałowa

       Marek Nazarko

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 217/13

         Zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych

Dział

Rozdział –  nazwa

§

Zwiększenie  dochodów

Zwiększenie wydatków

Plan dochodów po zmianach

Plan wydatków po zmianach

852

Pomoc społeczna

 

22 940

22 940

3 019 019

4 232 125

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 

22 940

22 940

73 940

73 940

2010

22 940

-

73 940

-

3020

-

180

-

180

4010

-

18 240

-

61 197

4110

-

3 234

-

10 154

4120

-

134

-

1 257

4210

-

389

-

389

4440

-

763

-

763

                                                           Razem

 

22 940

22 940

24 788 619

23 952 619

 

            Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych na kwotę 22 940 zł w dziale 852 -  Pomoc społeczna, rozdział 85228, środki z dotacji celowej są przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z koniecznością świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w 2013 roku w miejscu zamieszkania osób potrzebujących. Zmian dokonano w oparciu o pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.68.2013.MA z dnia 04 marca 2013r.

 

 

Burmistrz Michałowa  

       Marek Nazarko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Małgorzata Golak

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-06-03

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-06-03

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-06-03