Zarządzenie Nr 307/14 z dnia 2014-03-10 - w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości

Data wydania 2014-03-14
Tytuł Zarządzenie Nr 307/14 z dnia 2014-03-10

    Or.0050.307.2014.AD

 

Zarządzenie Nr 307/14

Burmistrza Michalowa

z dnia  10 marca 2014

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości

                                                                                                               

Na podstawie art.114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U.  Nr 21, poz.112, Nr 26,poz.134,Nr.94,poz.550,Nr 102,poz.588,Nr 134,poz,777, Nr147, poz.881,Nr171,poz.1016,Nr 217,poz.1281z 2012r poz.849,poz.951,poz.1529 oraz z 2014 poz. 179 i 180 )  zarządza się  co następuje:

§ 1.1.Wyznacza się na terenie gminy Michałowo miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych, plakatów komitetów wyborczych  dotyczących  wyborów  do  Parlamentu Europejskiego

      2.Wykaz miejsc o których mowa w ust.1 zawiera załącznik w formie  obwieszczenia do zarządzenia

§ 2.Plakaty wyborcze można umieszczać na ścianach budynków, ogrodzeniach,  urządzeniach energetycznych i telekomunikacyjnych wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości.

§ 3. Komitety wyborcze obowiązane są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów plakaty i hasła wyborcze

§ 4.Wykaz miejsc podlega podaniu do wiadomości publicznej w formie obwieszczenia poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Michałowo, na stronie internetowej Gminy Michałowo , tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w sołectwach                                                    

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

                                                                                              Burmistrz Michałowa

                                                                                                   Marek Nazarko

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                OBWIESZCZENIE

                 BURMISTRZA MICHAŁOWA

                                                    z dnia  10 marca  2014

 

w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 

 

  Podaje się do publicznej wiadomości wykaz miejsc na terenie gminy Michałowo, przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych:

 

 1. Tablice w sołectwach:
 1. Bachury
 2. Bondary
 3. Cisówka
 4. Ciwoniuki
 5. Hieronimowo
 6. Jałówka
 7. Juszkowy Gród
 8. Kazimierowo
 9. Kobylanka
 10. Kuchmy
 11. Lewsze
 12. Łuplanka
 13. Nowa Wola
 14. Nowosady
 15. Pieńki
 16. Planty
 17. Potoka
 18. Sokole
 19. Suszcza
 20. Szymki
 21. Topolany
 22. Tylwica
 23. Zaleszany
 24. Żednia
 25. Michałowo, tablica sołectwa Michałowo I, ul. Sienkiewicza
 26. Michałowo, tablica sołectwa Michałowo II, Pl. 11 Listopada
 27. Michałowo, słup ogłoszeniowy (obok sklepu PRIM)
 28. Michałowo, słup ogłoszeniowy (obok parku)
 29. Michałowo, słup ogłoszeniowy (obok kościoła)
 30. Michałowo, słup ogłoszeniowy (ul. Świętojańska)

 

                                                                                             BURMISTRZ MICHAŁOWA

                                                                                                          Marek Nazarko

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-03-14

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-03-14

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-03-14