Data wydania 2009-07-14
Tytuł Zarządzenie Nr 194/09 z dnia 2009-03-10

  ZARZĄDZENIE NR194/09

BURMISTRZA MICHAŁOWA
z dnia 10 marca 2009 r
w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych gospodarki pozabudżetowej za 2008 rok 

 

   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441) oraz art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104), zarządza się co następuje:


§ 1. Przyjąć sprawozdania:


1) Sprawozdanie Kierownika z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie w Michałowie za 2008 rok stanowiącego załącznik Nr 1, zgodnie z którym:

a) plan przychodów po dokonanych zmianach wynosi 4 378869 zł, wykonanie 4 119424,06 zł,
b) plan kosztów po dokonanych zmianach wynosi 4 377 869 zł, wykonanie 4 122779,91 zł.


2) Sprawozdanie Dyrektora z wykonania planu finansowego Gminnego Przedszkola w Michałowie za 2008 rok stanowiącego załącznik Nr 2, zgodnie z którym:


a) plan przychodów po dokonanych zmianach wynosi 691493 zł, wykonanie 693495,78 zł,
b) plan kosztów po dokonanych zmianach wynosi 690 493 zł, wykonanie 682 552,82 zł.


3) Sprawozdanie Kierownika z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie za 2008 rok stanowiącego załącznik Nr 3, zgodnie z którym:


a) plan przychodów po dokonanych zmianach wynosi 716 336 zł, wykonanie 716 367,58 zł,
b) plan kosztów po dokonanych zmianach wynosi 715883 zł, wykonanie 715685,31 zł.


4) Sprawozdanie Kierownika z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki w Michałowie za 2008 rok stanowiącego załącznik Nr 4, zgodnie z którym:


a) plan przychodów po dokonanych zmianach wynosi 221 199 zł, wykonanie 221 192,17 zł,
b) plan kosztów po dokonanych zmianach wynosi 221 119 zł, wykonanie 221 112,12 zł.

 

§ 2. Sprawozdania o których mowa w § 1 przedłożyć Radzie Miejskiej

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Małgorzata Golak

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-07-14

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-07-14

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-07-14