Data wydania 2010-03-09
Tytuł Zarządzenie Nr 283/10 z dnia 2010-03-08
Zarządzenie Nr 283/10
Burmistrza Michałowa
z dnia 8 marca 2010 roku
 
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania na terenie gminy masowej kultury fizycznej i sportu w 2010 roku,

 
Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64,
poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210 poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 94, poz. 651; z 2008 r. Nr 209, poz. 1316; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
Przyznać dotację na realizację zadań własnych gminy w zakresie upowszechniania na terenie gminy masowej kultury fizycznej i sportu w 2010 roku zgodnie z propozycją Komisji Konkursową zawartą w protokole z dnia 03 marca 2010 r. i określoną w załączniku do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
                                                                                              Burmistrz Michałowa
                                                                                             
                                                                                                  Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-03-09

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-03-09

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-03-09