Data wydania 2011-03-17
Tytuł Zarządzenie Nr 25/2011 z dnia 2011-03-08
Or.0050.25.2011
 
 
Zarządzenie Nr 25/2011
Burmistrza Michałowa
z dnia 8 marca 2010 roku
 
 
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania na terenie gminy masowej kultury fizycznej i sportu w 2011 roku.
 
 
Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873; z 2004 r., Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135; z 2005 r., Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r., Nr 94, poz. 651; z 2008 r., Nr 209, poz. 1316; z 2009 r., Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120, Nr 157,poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 127, poz. 857) zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
Przyznać dotację na realizację zadań własnych gminy w zakresie upowszechniania na terenie gminy masowej kultury fizycznej i sportu w 2011 roku zgodnie z propozycją Komisji Konkursowej zawartej protokole z dnia 7 marca 2011 r. i określoną w załączniku do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
                                                                      Burmistrz Michałowa
 
                                                                          Marek Nazarko
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-03-17

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-04-07

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-03-17