Zarządzenie Nr 215/13 z dnia 2013-03-04 - w sprawie likwidacji kasy Urzędu Miejskiego.

Data wydania 2013-03-06
Tytuł Zarządzenie Nr 215/13 z dnia 2013-03-04

Or.0050.215.2013.AD

 

ZARZĄDZENIE NR 215/13

Burmistrza Michałowa

z dnia  4  marca   2013r.

w sprawie  likwidacji kasy Urzędu Miejskiego.

  Na podstawie art. 33 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,

 Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337Nr175,poz.1457,Nr 181, z 2007, Nr  48,poz.327,Nr138,poz.974,Nr173,poz.1218 z 2008 r Dz. U. Nr 180,poz.1111, Dz. U. Nr  223,poz.1458 z 2009 r  Dz. U. Nr 52,poz.420 Dz.U.Nr.157,poz.1241, z 2010r Dz. U .Nr 28.poz.142, poz. 146, Nr 106,poz.675,Nr 40 poz.230, z 2011r Dz. U. Nr 117,poz.679,Nr 134,poz.777,Nr 21,poz.113Nr 217,poz.1281,z 2012r Dz.U.Nr149,poz.887,poz.567), zarządza się, co następuje:

 

§ 1  Zarządza się z dniem  29 marca  2013 r. likwidację  kasy Urzędu Miejskiego.

 

§ 2  Wykonanie zarządzenia powierzam się Skarbnikowi Gminy Michałowo .

 

§ 4  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od  29 marca  2013 roku

 

 

                                                                                  Burmistrz Michałowa

 

                                                                                       Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Anna Maria Dobrowolska - cylwik

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-03-06

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-03-06

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-03-06