Data wydania 2009-03-10
Tytuł Zarządzenie Nr 189/09 z dnia 2009-02-27

ZARZĄDZENIE NR 189/09

BURMISTRZA MICHAŁOWA

z dnia 27 lutego  2009 r.

          w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracywobec Burmistrza Michałowa

 

        Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ) zarządzam, co następuje:

 § 1. Wyznaczam jako osobę zastępującą Panią Jolantę Narolewską – podinspektora ds. nadzoru rady do    wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Michałowa za wyjątkiem:

 1)   czynności związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy;

 2)   ustalania wynagrodzenia.

  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

                                                                                              Burmistrz Michałowa

 

                                                                                                   Marek Nazarko

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-03-10

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-03-10

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-03-10