Zarządzenie Nr 188/09 z dnia 2009-02-27 - w sprawie ogłoszenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży na Osiedlu Bondary

Data wydania 2009-03-06
Tytuł Zarządzenie Nr 188/09 z dnia 2009-02-27

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 188/09 

 

Burmistrza Michałowa

   

z dnia 27 lutego 2009 roku

   

            w sprawie ogłoszenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży na  Osiedlu Bondary.

 

            Na podstawie art. 30  ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art.  34 i 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U z 2004r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami), zarządzam, co następuje:

 

Przeznacza się do sprzedaży następujący lokal mieszkalny:

 

  1. nr  4 ( I piętro ) Osiedle Bondary 2 o pow. użytkowej 60,31m2  składający się z 3 pokoi, przedpokoju,  kuchni, łazienki i  WC wraz z pomieszczeniem  przynależnym w piwnicy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, udział 759/10000 w prawie własności dz. nr 21/5 o pow. 0,0315ha i 26/17 o pow. 0,1563ha pod budynkiem mieszkalnym oraz segment  w budynku gospodarczym o pow. 19,725m2 usytuowany na dz. nr 26/23 oraz udział 1/20 w prawie własności działki nr 26/23 o pow. 0,1534ha,  Powyższym nieruchomościom w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga  wieczysta : 74 578 i 74 586.

      Wartość  nieruchomości:  40 600 zł;

 

  1. Powyższy wykaz  wywiesza się na okres 21 dni tj. do dnia  20 marca 2009 roku
  2. Termin, miejsce i warunki przetargu dostaną  podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

 

Treść powyższego zarządzenia została zamieszczona na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Michałowie pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Wąska 1 oraz przesłano do sołtysa sołectwa Bondary.

 

 

 

                                                                                     BURMISTRZ  MICHAŁOWA

 

                                                                                                  Marek Nazarko

                                                                                                         

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-03-06

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-03-06

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-03-06