Zarządzenie Nr 24/15 z dnia 2015-02-24 - w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Michałowa

Data wydania 2015-02-25
Tytuł Zarządzenie Nr 24/15 z dnia 2015-02-24

Or.0050.24.2015.UT

 

ZARZĄDZENIE NR 24 /15

Burmistrza Michałowa

z dnia 24 lutego 2015 r.

w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Michałowa

 

Na podstawie art. 26 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318,z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 68 § 1 Kodeksu Pracy zarządzam, co następuje:

§ 1

Z dniem 1 marca 2015 r. powołuję Pana Jerzego Chmielewskiego na stanowisko Zastępcy Burmistrza Michałowa.

§ 2

  1. Powołanie powoduje nawiązanie stosunku pracy na czas nieokreślony w Urzędzie Miejskim w Michałowie z dniem 1 marca 2015 r.
  2. Wysokość wynagrodzenia oraz inne warunki pracy zostaną określone odrębnie.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Michalowa

Włodzimierz Konończuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-02-25

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-02-25

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-02-25