Zarządzenie Nr 133/2016 z dnia 2016-02-24 - w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Michałowie

Data wydania 2016-02-25
Tytuł Zarządzenie Nr 133/2016 z dnia 2016-02-24

OR.0050.133.2016.JC            

 

Zarządzenie  Nr  133/2016

Burmistrza  Michałowa

z dnia  24 lutego 2016 roku

             w sprawie przygotowania projektów uchwał  Rady Miejskiej w Michałowie

        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2015r poz.1515) zarządzam co następuje

§  1

Przyjąć i przedłożyć  pod obrady XV Sesji Rady Miejskiej projekty uchwał w sprawie:

1. Wyrażenia zgody/nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2017 rok

2. Zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2016 r.

3. Ustanowienia nagrody „ Orły Michałowa”

4. Powołania doraźnej Komisji Statutowej

§  2

 Upoważnić:

 

1. Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w § 1 pkt.1

2. Inspektora Oswiaty do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w § 1 pkt 2

3. Asystenta Burmistrza do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w § 1 pkt.3

4. Zastepcę Burmistrza  do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w § 1 pkt.4

      § 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                  Burmistrz Michałowa

 

                                                                                                                          Włodzimierz Konończuk

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Chmielewski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2016-02-25

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2016-02-25

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2016-02-25