Data wydania 2010-02-25
Tytuł Zarządzenie Nr 280/10 z dnia 2010-02-22
Zarządzenie Nr 280/10
Burmistrza Michałowa
z dnia 22 lutego 2010 roku
 
                                                    w sprawie – określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie
             Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 Nr 175,poz.1457, Nr 181, z 2007, Nr  48,poz.327,Nr138,poz.974,Nr173,poz.1218 z 2008 r Dz. U. Nr 180,poz.1111, Dz. U. Nr 223,poz.1458 z 2009r Dz. U. Nr 52,poz.420) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.    Określa się sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie podjętych na XXXV Sesji Rady Miejskiej w dniu 11 lutego 2010 roku w harmonogramie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia
 
§ 2.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Burmistrz Michałowa
 
                                                                      Marek Nazarko

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-02-25

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-02-25

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-02-25