Zarządzenie Nr 211/13 z dnia 2013-02-20 - w sprawie – określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie

Data wydania 2013-03-06
Tytuł Zarządzenie Nr 211/13 z dnia 2013-02-20

Or.0050. 211.2013AD

 

Zarządzenie  Nr  211 /13

Burmistrza  Michałowa

 z dnia 20 lutego 2013 roku

w sprawie – określenia sposobu wykonania uchwał  Rady Miejskiej w Michałowie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337Nr175,poz.1457,Nr 181, z 2007, Nr  48,poz.327,Nr138,poz.974,Nr173,poz.1218 z 2008 r Dz. U. Nr 180,poz.1111, Dz. U. Nr  223,poz.1458 z 2009 r  Dz. U. Nr 52,poz.420 Dz.U.Nr.157,poz.1241, z 2010r Dz. U .Nr 28.poz.142, poz. 146, Nr 106,poz.675,Nr 40 poz.230,z 2011rDz. U. Nr 117,poz.679,Nr 134,poz.777,Nr 21,poz.113Nr 217,poz.1281,z2012r Dz.U.Nr149,poz.887 ) zarządzam,

§ 1.    Określa się sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie  podjętych na XXIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 14  lutego 2013 roku w harmonogramie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

Burmistrz Michałowa

                                                                      Marek Nazarko

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Anna Maria Dobrowolska - Cylwik

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-03-06

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-03-06

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-03-06