Data wydania 2009-03-10
Tytuł Zarządzenie Nr 184/09 z dnia 2009-02-19

Zarządzenie Nr 184 /09

Burmistrza Gminy Michałowo

z dnia 19 lutego 2009   

w sprawie upoważnienia pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie do przeprowadzania wywiadu alimentacyjnego oraz odbierania od dłużników alimentacyjnych oświadczeń majątkowych

 

             Na podstawie art. 4 ust 1 i 3 ustawy z dnia 07 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr 192, poz.1378 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

 

§ 1 Na wniosek Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie upoważniam Panie: Aliną Dąbrowską i Romualdę Kasperuk,  pracownice Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie do  przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania od dłużników alimentacyjnych oświadczeń majątkowych

 

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie

 

§ 3 Traci moc Zarządzenie Nr 154/08 Wójta Gminy Michałowo z dnia 31 października 2008 roku

 

§ 4  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

                                                                            Burmistrz Michałowa  

                                                                               Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-03-10

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-03-10

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-03-10