Zarządzenie Nr 135/2016 z dnia 2016-02-18 - w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli (oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej) oraz do szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Michałowo w roku szkolnym 2016/2017

Data wydania 2016-02-19
Tytuł Zarządzenie Nr 135/2016 z dnia 2016-02-18

Or.0050.135.2016.JC

ZARZĄDZENIE NR 135/2016

BURMISTRZA GMINY MICHAŁOWO z dnia 18 lutego 2016 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli (oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej) oraz do szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Michałowo w roku szkolnym 2016/2017

Na podstawie § 14 ust. 2 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. poz. 1942), w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.)

 Burmistrz Gminy Michałowo zarządza, co następuje:

§ 1

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej na rok szkolny 2016/2017 – stanowiący załącznik nr 1.

§ 2

Ustala się formularz wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w Przedszkolu Gminnym i oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. W. Syrokomli w Michałowie – stanowiący załącznik nr 2.

§ 3

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do szkoły podstawowej na rok szkolny 2016/2017 – stanowiący załącznik nr 3.

§ 4

Ustala się formularz wniosku o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej im. W. Syrokomli w Michałowie – stanowiący załącznik nr 4.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi przedszkola oraz dyrektorowi szkoły prowadzonych przez Gminę Michałowo.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Michałowo oraz na tablicach ogłoszeń przedszkola i szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Michałowo.

 

                                                                                                          Burmistrz Michałowa

                                                                                                       Włodzimierz Konończuk

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Chmielewski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2016-02-19

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2016-02-29

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2016-02-19