Data wydania 2009-02-16
Tytuł Zarządzenie Nr 182/09 z dnia 2009-02-16

Zarządzenie Nr   182 /08

Burmistrza Michałowa

z dnia16 lutego 2009 roku 

w sprawie – określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie

 

                   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 Nr 175,poz.1457, Nr 181, z 2007,Nr 48,poz.327,Nr138,poz.974,Nr173,poz.1218 ) zarządzam, co następuje:
 
§   1
 
Określa się sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXVI  Sesji Miejskiej w Michałowie w dniu 10 lutego 2009 roku w harmonogramie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia
 
 
§  2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
 
 
                                                                                                                     Burmistrz Michałowa
                                                                                                                                                                                                                                                                              Marek Nazarko
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-02-16

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-02-16

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-02-16