Zarządzenie Nr 16/11 z dnia 2011-02-14 - w sprawie – określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie

Data wydania 2011-02-16
Tytuł Zarządzenie Nr 16/11 z dnia 2011-02-14
Zarządzenie Nr 16/11
Burmistrza Michałowa
z dnia  14 lutego 2011 roku
w sprawie – określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie
             Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 Nr 175,poz.1457, Nr 181, z 2007, Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz.974,Nr 173,poz.1218 z 2008 r Dz. U. Nr 180,poz.1111, Dz. U. Nr 223,poz.1458 z 2009r Dz. U. Nr 52, poz.420 ,Nr 157,poz 1241 z 2010 r Dz.U. Nr 28,poz.142,146, Nr 106,poz.675 ) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.    Określa się sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie podjętych na V Sesji Rady Miejskiej w dniu 3 luetgo 2011 roku w harmonogramie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia
 
§ 2.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Burmistrz Michałowa
 
                                                                      Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-02-16

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-02-16

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-02-16