Data wydania 2009-02-16
Tytuł Zarządzenie Nr 181/09 z dnia 2009-02-13

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 181/09

 

BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

 dnia 13 .02.2009 roku.

w sprawie powołania Komisji oraz ustalenia Regulaminu konkursu o udzielenie z budżetu gminy Michałowo dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na ochronę i promocję tradycji kulturalnych wsi w 2009 roku

 

   Na podstawie art.7 i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.118 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) w związku z art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) oraz uchwały Nr XXX/195/05 Rady Gminy Michałowo z dnia 14 kwietnia 2005 roku i Uchwały Nr XXVI/239/09 Rady Miejskiej z dnia 10 lutego 2009 roku zarządzam:

§ 1.

Ogłosić i przeprowadzić konkurs na udzielenie z budżetu gminy Michałowo dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na ochronę i promocję tradycji kulturalnych wsi w 2009 roku.

§ 2.

Powołać członków Komisji Konkursowej w składzie:

  1. Anna Dobrowolska          – dyrektor GOK w Michałowie
  2. Nina Łuksza                      - radna Rady Miejskiej w Michałowie
  3. Jarosław Symko               - radny Rady Miejskiej w Michałowie
  4. Irena Kuryło                     - radna Rady Miejskiej w Michałowie - przewodnicząca
  5. Maria Bożena Ancipiuk - radna Rady Miejskiej w Michałowie

§ 3.

Przyjąć Regulamin przeprowadzenia konkursu o udzielenie z budżetu gminy Michałowo dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na ochronę i promocje tradycji kulturalnych wsi w 2009 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Komisja rozpocznie pracę w dniu 16 marca   2009 roku i zakończy ją w dniu 20 marca   2009 roku.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Michałowa

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                                                  

 

Burmistrz Michałowa    

Marek Nazarko

 


 

 

Michałowo 2009.03.17

 

                                                                                              Burmistrz Michalowa

 

                                                                                                   Marek Nazarko

 

 

            Informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 181/09 Komisja w dniu 16 marca 2009 roku dokonała rozpatrzenia oferty złożonej w celu przyznania dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na ochronę i promocje tradycji kulturalnych w 2009 roku.

 

             Na konkurs wpłynęła  jedna oferta

  1        Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej WIDOK

 

Komisja, jednogłośnie  wnioskuje przeznaczyć Stowarzyszeniu Edukacji Kulturalnej WIDOK - kwotę 30 000 złotych.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-02-16

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-03-17

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-02-16