Data wydania 2010-02-25
Tytuł Zarządzenie Nr 274/10 z dnia 2010-02-09
Zarządzenie Nr 274/2010
Burmistrza Michałowa
z dnia 9 lutego 2010r.
w sprawie powołania osób uczestniczących w pracach komisji przetargowych na rok 2010.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 21 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 z poz. zm.) zarządza się co następuje:
§ 1. Powołuje się następującą listę osób uczestniczących w pracach komisji przetargowych na rok 2010:
 1. Ancipiuk Agnieszka
 2. Dobrowolska Anna
 3. Doroszko Maria
 4. Dzieniszewska Jolanta
 5. Golak Małgorzata
 6. Hanasiuk Anna
 7. Kalinowski Roman
 8. Kuźma Maria
 9. Linkiewicz Mikołaj
 10. Łuksza Jan
 11. Narolewska Jolanta
 12. Oczko Krzysztof
 13. Ostapczuk Renata
 14. Rosińska Elżbieta
 15. Stalbowski Marcin
 16. Stpiczyńska Joanna
 17. Tarasewicz Urszula
 18. Wawreniuk Lila
§ 2. Obrady komisji są ważne przy co najmniej trzyosobowym składzie.
§ 3. Komisja działa zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Postępowanie przetargowe winne być przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 z poz. zm.).
§ 5. Traci moc Zarządzenie Burmistrza Michałowa nr 183/09 z dnia 16.02.2009r.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.
 
Burmistrz Michałowa
Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-02-25

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-02-25

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-02-25