Zarządzenie Nr 125/2016 z dnia 2016-02-08 - w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawy na nieruchomość położoną w obrębie 41 Rybaki

Data wydania 2016-02-10
Tytuł Zarządzenie Nr 125/2016 z dnia 2016-02-08

IG.0050.125.2016.MK

 

ZARZĄDZENIE  Nr 125/2016

Burmistrza Michałowo

 

z dnia  8 lutego 2016 roku

 

w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawy na nieruchomość położoną w obrębie 41 Rybaki.

 

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt  3 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm. ) zarządzam, co następuje:

 

 

 § 1. Ustala się roczną stawkę czynszu dzierżawy na nieruchomość gminną położoną  w obrębie 41 Rybaki, oznaczoną numerami geodezyjnymi: 598/2 i 599/2 o łącznej pow. 1,28 ha  w wysokości – 6 000,00 zł rocznie.

 

       § 2. Opłata czynszu wnoszona będzie na podstawie umowy cywilnej zawartej  na podstawie kodeksu cywilnego.

 

       §  3. Do ceny podanej  w § 1 należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej wysokości.

 

       § 4. Stawkę czynszu określoną w § 1 uznaje się za stawkę wywoławczą w postepowaniu przetargowym.

 

       § 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego.

 

        §  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

                                                                                                             Burmistrz Michałowa

 

                                                                                                          Włodzimierz Konończuk

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2016-02-10

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2016-02-10

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2016-02-10