Zarządzenie Nr 209/13 z dnia 2013-02-05 - W sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego

Data wydania 2013-03-06
Tytuł Zarządzenie Nr 209/13 z dnia 2013-02-05

Or.0050.209.2013.AD                                           

 

Zarządzenie nr 209 /13

Burmistrza Michalowa

 z dnia 5 lutego 2013 roku

 

W sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego

 

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r  Dz. U. Nr .180.poz 1111,.Nr.223.poz.1458,z 2009r Dz.U.Nr.52.poz.420.Nr.157.poz.1241 z 2010r Dz. U. Nr 28,poz.142,146,Nr 106,poz.675, Nr 40,poz.230  ) oraz art. 4 ust 2 w związku z art. 4 ust 1 pkt.2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 1997.nr 121.poz.770 Dz. U.Nr .106.poz. 679 Dz.U.z 1998.Nr 106 poz. 668 Dz.U.z 2002r nr 113.poz.984Dz.U.z 2003r nr 199 poz.1937,Dz.Uz 2003r nr .96 poz. 874,Dz.Uz z 2008r Nr .223 poz.1458 Dz.U.z 2009r nr .19 poz.101,Nr .19.poz.100 Nr.157.poz.1241,Dz.Uz .2010r Nr .106.poz.675,Nr .127 poz.857 )oraz uchwały Nr IV/43/07 Rady Gminy Michałowo z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Michałowo uprawnień do ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego Burmistrz Michałowa   zarządza, co, następuje:

§ 1 Burmistrz Michałowa  określając ceny i opłaty bierze pod uwagę propozycje stawek przedstawionych przez kierowników jednostek i zakładów budżetowych oraz instytucji kultury gminy Michałowo

 1. Gminny Zespól Szkół w Michałowie 

1/ sala komputerowa wraz z informatykiem  -   20 stanowisk  - 84 zł  za godzinę

2/ sala lekcyjna 30 zł za godzinę

3/ sale lekcyjne na noclegi w czasie kolonii obozów itp. w grupach zorganizowanych do 50 osób 5 zł od osoby, powyżej 51 osób – 4 zł od osoby 

4/ sala gimnastyczna plus szatnie – 50 zł za godzinę

5/ sala gimnastyczna plus szatnie z natryskiem – 160 zł cena za pierwszą godzinę  50 zł za kolejną godzinę  

6/ stołówka  - 50 zł za godzinę

7/ sala gimnastyczna mała (Harcówka)  – 30 zł za godzinę

8/ boisko plus szatnie –70 zł za godzinę – 50 zł za kolejną godzinę  

9/ boisko ,szatnie plus natryski – 130 zł za godzinę  –50 zł za kolejną godzinę lekcyjną

10/ stadion plus szatnie – 80 zł za pierwszą godzinę – 50 zł za kolejną godzinę

11/ stadion ,szatnie plus natryski – 160 zł za pierwszą godzinę –50zł  za kolejną godzinę

 

 

 

 1. Gminny Ośrodek Kultury

1/ wynajem świetlicy wiejskiej - 50 zł za godzinę – 100 zł za dobę

2/ wynajem świetlicy wraz z zapleczem ( kuchnia ,gaz) – 150 zł za dobę

3/ wynajem pomieszczeń świetlicowych  - 50 zł za godzinę

4/ wynajem sali widowiskowej  - 150 zł za godzinę  - 1000 zł za dobę

5/ wynajem sali konferencyjnej – 50 zł za godzinę

6/ wynajem sprzętu muzycznego

   - zestaw „duży” – 1000 zł za dobę

 • Mixer „Mackie” plus kable połączeniowe -1 szt
 • Końcówka mocy ATX 1200 HandBox – 1 szt
 • Kolumny głośnikowe ( doly) BLT 618 – 2 szt
 • Kolumna Power Sound ( odsłuch) – 2 szt
 • Mikrofony ,statywy do uzgodnienia

- zestaw średni – 600 zł za dobę

 • Wzmacniacz „Omnitronic” CS 612 – 1 szt
 • Kolumna Power Sound ( odsłuch) – 2 szt
 • Mikrofony ,statywy do uzgodnienia

- zestaw „mały” 200 zł za dobę

 • Wzmacniacz „Omnitronic” CS 612 – 1 szt
 • Kolumna Power Sound ( odsłuch) – 2 szt
 • Kabel do kolumny – 2 szt
 • Mikrofon bezprzewodowy – 1 szt ( zestaw)
 • Mikrofon przewodowy – 1 szt
 • Statyw mikrofonowy – 1 szt lub 2 szt.

Mikrofon przewodowy – 25 zł ( sztuka ) za godzinę

Mikrofon bezprzewodowy – 50 zł ( sztuka ) za godzinę

7/ namiot żółty 4 x 4  – 100 zł za dobę

8/ namiot biały  4 x 6 – 120 zł za dobę

9/ daszki 3 x 3 – 70 zł za godzinę  20-15 zł za dobę

10/ ławki  -  20 zł za dobę

11/ termos 20 l – 20 zł za dobę 

12/ wynajem strojów – 30 zł za komplet za dobę 

 

Stawki za umieszczanie straganów na imprezach plenerowych

 

 1. Do 20 m2  bez podłączenia się do prądu  - 30 zł za dobę
 2. Powyżej 20 m bez podłączenia do prądu              – 50 zł za dobę
 3. Za podłączenie jednego   urządzenia                   -   55 zł za dobę
 4. Za podłączenie dwóch urządzeń do prądu          -    80  zł za dobę
 5. Za podłączenie trzech i więcej urządzeń do prądu – 105 zł za dobę
 6. Stawki wymienione § 1 ust 1-5 są stawkami netto

 

 

 1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

 

 

Nazwa sprzętu

Roboczo-godzina w zł

Moto- godzina w zł

Ciągnik C 360

55,00

66,00

Ciągnik C 1002

66,00

79,00

Ciągnik z przyczepą

62,00

74,00

Ciągnik z zamiatarką

64,00

77,00

Ciagnik z kosiarką bijakową

65,00

78,00

Ciągnik Białoruś

64,00

77,00

Ciągnik Unimax lub Urwis

46,00

 

Koparko-ładowarka CAT 428D

95,00

114,00

Samochód STAR 244

81,00

 

Równiarka DZ-122

117,00

140,00

Samochód MAN

95,00

 

Samochód FORD

74,00

 

Ładowarka STALOWA WOLA Ł-34

130,00

156,00

Samochód ciężarowy STEYER

115,00

 

Autobus

3,63 zł/km

 

- płyta stolikowa

- wykaszarka

- kosiarka

- piła spalinowa

- płyta wibracyjna

- agregat prądotwórczy

40,00

40,00

40 ,00

40 ,00

40,00

40,00

 

Roboczogodzina pracy pracownika

26,00

 

Wynajem „kreta” do udrażniania kanalizacji

O 201-300 mm

14,80 zł/mb plus 2 zł za kilometr dojazdu do miejsca awarii

 

Wynajem „kreta” do udrażniania kanalizacji do O 200 mm

10,00 zł/mb plus 2 zł za kilometr dojazdu do miejsca awarii

 

Przyczepa  luzem

22,00

 

Rozsiewacz do nawozów

27,50

 

Brona talerzowa

11,00

 

włóka

   9,00

 

pług

20,00

 

 

 

 Stawki ustalone w roboczo – godzinach dotyczą usług świadczonych na rzecz klientów indywidualnych.

Stawki ustalone w moto - godzinach dotyczą usług świadczonych na rzecz Urzędu Miejskiego w Michałowie

 Stawki ustalone za wynajem sprzętu Zakład ma prawo negocjować z klientem do wysokości 20%

( w górę/ w dół )

 

6/ Minimalny czas sprzętu nie może być mniejszy niż 0,5 godziny, koszt dojazdu ponosi zleceniodawca ,a w przypadku najmu pojazdów w dni wolne od pracy będzie stosowany narzut w wysokości 20%

7/ Do cen wymienionych w § 1 należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej wysokości

§ 2  Opłaty uzyskane w wyniku wynajmu sal, sprzętu itp. Zwiększają dochody własne jednostek  zakładów budżetowych oraz instytucji kultury.

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 10/11 Burmistrza Michalowa z dnia 12 stycznia 2011w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego

 § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom i dyrektorom zakładów, jednostek budżetowych i instytucji kultury gminy Michałowo

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

                                                                                       Burmistrz Michałowa

                                                                                          Marek Nazarko

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Anna Maria Dobrowolska - Cylwik

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-03-06

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-03-06

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-03-06