Data wydania 2009-02-16
Tytuł Zarządzenie Nr 177/09 z dnia 2009-02-02
Zarządzenie Nr 177/09
Burmistrza Michałowa
z dnia 2 lutego   2009 roku

w sprawie – określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej

 

                   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 Nr 175,poz.1457, Nr 181, z 2007,Nr  48,poz.327,Nr138,poz.974,Nr173,poz.1218 ) zarządzam, co następuje:
 
§   1
 
Określa się sposób wykonania uchwały Rady Gminy podjętej    na XXV  Sesji Rady Miejskiej w dniu
30 stycznia 2009 roku
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
 
 
Burmistrz Michałowa
Marek Nazarko   

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-02-16

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-02-16

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-02-16