Zarządzenie Nr 297/2014 z dnia 2014-01-25 - w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Michałowo w 2014 roku.

Data wydania 2014-01-29
Tytuł Zarządzenie Nr 297/2014 z dnia 2014-01-25

OR.0050.297.2014.MK 

              

Zarządzenie Nr 297/2014

Burmistrza Michałowa

z dnia 25 stycznia 2014 roku

 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Michałowo w 2014 roku.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz. 594, 645) oraz § 8  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108, z 2009r. Nr 55, poz. 450 oraz z 2013r. poz. 942) zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

  1. Powołuję komisję do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy w następującym składzie:

 

      -  Elżbieta Rosińska

      -  Maria Kuźma

      -  Roman Kalinowski

      -  Marcin Stalbowski

      -  Joanna Stpiczyńska

      -  Anna Maria Modzelewska

      -  Anna Hanasiuk

 

  1. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu lub rokowań wykonuje komisja przetargowa w składzie od 3 do 7 osób.
  2. Osobę na przewodniczącego każdorazowo wyznacza Burmistrz.

 

§ 2

 

Przetarg winien być przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108, z 2009r. Nr 55, poz. 450 oraz z 2013r. poz. 942).

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

 

 

                                                                                                   Burmistrz Michałowa

 

                                                                                                          Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-01-29

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-01-29

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-01-29