Zarządzenie Nr z dnia 2014-01-24 - w sprawie powołania Komisji ds. rozliczenia przyznanych dotacji w 2013 roku udzielonych podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych

Data wydania 2014-01-24
Tytuł Zarządzenie Nr z dnia 2014-01-24

Or.0050.38.2014.AD

Zarządzenie Nr 38/2014

Burmistrza Michałowa

z dnia  24 stycznia   2014 roku

 

w sprawie powołania Komisji ds. rozliczenia przyznanych dotacji w 2013 roku udzielonych podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych

      

            Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym  z dnia 8 marca 1990r. (Dz. U z 2013 poz.594,645 ) w związku z § 10   uchwały Nr XXVII/256/13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 10 października 2013 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie z  budżetu Gminy Michałowo o realizację zadań innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania, zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

Powołać Komisję ds. rozliczenia przyznanych  dotacji w 2013 roku  w składzie

1/  Anna Dobrowolska-Cylwik    –   Sekretarz Gminy

2/  Lilia Wawreniuk                      -  pracownik Urzędu Miejskiego

3/  Anna Hanasiuk                        - pracownik Urzędu Miejskiego

3/  Aleksander Apiecionek           – pracownik Urzędu Miejskiego

§ 2.

 

Komisja rozpocznie prace  w dniach od 30 stycznia  2014 roku i zakończy do dnia 28 lutego  2014 roku

 

§ 3.

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy  Michałowa

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                    Burmistrz  Michałowa

 

                                                                                                               Marek Nazarko

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-01-24

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-01-24

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-01-24