Data wydania 2012-02-02
Tytuł Zarządzenie Nr 121/12 z dnia 2012-01-20 w sprawie realizacji zadań obronnych w 2012 roku
Zarządzenie Nr 121/12
Burmistrza MICHAŁOWA
z dnia  20 stycznia 2012 roku
w sprawie realizacji zadań obronnych w 2012 roku
                                                                                                                                                                                            
Na podstawie art. 18 ust. 4 i art. 20 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 i Nr 277, poz. 2742; z 2005 r. Nr 180, poz. 1496; z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 107, poz. 732, Nr 176, poz. 1242; z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278, Nr 190, poz. 1474, Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228, Nr 217, poz. 1427, Nr 240, poz. 1601; z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 185, poz. 1092, Nr 187, poz. 1109, Nr 228, poz. 1368) oraz zarządzenia Nr 173/2011 Wojewody Podlaskiego z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2012 roku, zarządza się co następuje:
 
§ 1.    Ustala się zasady wykonywania zadań obronnych w Gminie Michałowo w 2012 roku stanowiące załącznik do zarządzenia.
 
§ 2.    Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych do realizacji zadań określonych w § 1.
 
§ 3.    Nadzór i koordynację nad realizacją zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. obronnych i OC.
 
§ 4.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
Burmistrz Michałowa
 
 mgr Marek Nazarko
 

Metryka strony

Udostępniający: Andrzej Pych

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2012-02-02

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2012-02-02

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2012-02-02