Zarządzenie Nr 119 /16 z dnia 2016-01-20 - w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej

Data wydania 2016-01-22
Tytuł Zarządzenie Nr 119 /16 z dnia 2016-01-20

Or.0050.119.2016.J.C                                

Zarządzenie 119 /16

Burmistrza Michałowa

z dnia  20 stycznia 2015 roku

w sprawie przygotowania projektów uchwał  Rady Miejskiej

     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015r poz.1515 ) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjąć i przedłożyć pod obrady  XIV Sesji Rady Miejskiej projekty uchwał  w sprawie:

 

 1. Uchwalenia budżetu Gminy Michałowo na 2016 rok
 2. Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu
 3. Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli
 4. Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024
 5. Wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Michałowo
 6. Ustalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowo
 7. Trybu powołania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Michałowie

 

§ 2

 

Upoważnić:

 1. Skarbnika Gminy  do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały  wymienionej  w § 1 pkt. 1,2,3,4  wraz z uzasadnieniem  potrzeby jej  podjęcia
 2. Inspektora Oświaty do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w § 1 pkt.6 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej  podjęcia
 3. Kierownika Referatu Inwestycyjno-geodezyjnego do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał  wymienionych  w § 1 pkt. 5 wraz z uzasadnieniem  potrzeby ich    podjęcia .
 4. Asystenta Burmistrza do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały  wymienionej  w § 1 pkt. 7 wraz z uzasadnieniem  potrzeby jej  podjęcia

 

§3

 

 Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

           Burmistrz Michałowa

                  Włodzimierz Konończuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Chmielewski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2016-01-22

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2016-01-22

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2016-01-22