Data wydania 2009-07-14
Tytuł Zarządzenie Nr 175/09 z dnia 2009-01-19
Zarządzenie Nr 175/09
BURMISTRZA Michałowa
z dnia 19 stycznia 2009 r
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 186 ust. 1 oraz w związku z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r  Nr 249 poz. 2104 zpóźniejszymi zmanami) oraz uchwały Rady Gminy Michałowo Nr XXIV/226/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2009 rok, zarządzam co następuje:
§ 1. Ustala się układ wykonawczy budżetu gminy w pełnej klasyfikacji budżetowej na 2009 rok:
1) Dochodów i wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikami 1 i 2,
2) Dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikami 3 i 4.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i dotyczy wszystkich jednostek organizacyjnych gminy.
Burmistrz Michałowa
 
Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Małgorzata Golak

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-07-14

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-07-14

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-07-14