Zarządzenie Nr 12/11 z dnia 2011-01-19 - w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2011 roku

Data wydania 2011-02-11
Tytuł Zarządzenie Nr 12/11 z dnia 2011-01-19
 
Zarządzenie Nr 12/11
Burmistrza Michałowa
z dnia 19 stycznia 2011 roku
w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2011 roku
 
 
Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 i Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 22, poz. 120 i Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278 i Nr 190, poz. 1474, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 113, poz. 745, Nr 107, poz. 679, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 oraz Nr 217, poz. 1427) oraz Zarządzenia Wojewody Podlaskiego Nr 121/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2011 roku zarządza się, co następuje:
 
§1. Ustala się zasady wykonywania zadań obronnych w Gminie Michałowo w 2011 roku stanowiące załącznik do zarządzenia.
 
§2. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych do realizacji zadań określonych w §1.
 
§3. Nadzór i koordynację nad realizacją zarządzenia powierza się podinspektorowi
ds. obronnych.
 
§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
           
Burmistrz Michałowa
 
 mgr Marek Nazarko
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Andrzej Pych

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-02-11

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-02-11

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-02-11