Data wydania 2010-02-25
Tytuł Zarządzenie Nr 279/10 z dnia 2010-01-18
Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr 279/10
Burmistrza Michałowa
 
z dnia 18 lutego 2010 roku
 
            w sprawie ogłoszenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży na Osiedlu Bondary.
 
 
            Na podstawie art. 30  ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.13 ust. 1 i 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U z 2004r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami), w wykonaniu Uchwały Nr XXXX/287/06 Rady Gminy w Michałowo z dnia 22 czerwca 2006r.  w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, zmienioną Uchwałę Nr XV/137/08 rady Gminy w Michałowie z dnia 14 lutego 2008r.  zarządzam, co następuje:
 
Przeznaczyć  się do sprzedaży lokal mieszkalny:
 
  1. nr  10 ( parter ) Osiedle Bondary 5 o pow. użytkowej 72,41m2  składający się z 4 pokoi, przedpokoju,  kuchni, łazienki i WC wraz z pomieszczeniem  przynależnym w piwnicy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, udział 835/10000 w prawie własności dz. nr 26/19 o pow. 0,1722ha pod budynkiem mieszkalnym oraz segment  w budynku gospodarczym o pow. 19,725m2 usytuowany na dz. nr 26/25 oraz udział 1/20 w prawie własności działki nr 26/25 o pow. 0,1102ha. Powyższym nieruchomościom w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste : BI1B/00074581/3 i BI1B/00074589/9.
 
      cena  nieruchomości:  38 000 zł;
 
  1. Powyższy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. do dnia 9 marca 2010 roku.
  2. Termin, miejsce i warunki przetargu dostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.
 
Treść powyższego zarządzenia została zamieszczona na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Michałowie pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Wąska 1 oraz przesłano do sołtysa sołectwa Bondary.
 
 
 
                                                                                     BURMISTRZ MICHAŁOWA
 
                                                                                                  Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: w sprawie ogłoszenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży na Osiedlu Bondary.

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-02-25

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-02-25

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-02-25