Zarządzenie Nr 295 /14 z dnia 2014-01-16 - w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Michałowa

Data wydania 2014-01-20
Tytuł Zarządzenie Nr 295 /14 z dnia 2014-01-16

Or.0050.295.2014                                   

 

 

ZARZĄDZENIE NR 295 /14

BURMISTRZA MICHAŁOWA

z dnia 16 stycznia  2014 roku.

          w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Michałowa

 

        Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z póź.zm.) Burmistrz Michałowa zarządza, co następuje:

 § 1. Wyznaczam Panią Annę Marię Dobrowolską - Cylwik – Sekretarza Gminy  do   wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Michałowa za wyjątkiem:

 1)   czynności związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy

 2)   ustalania wynagrodzenia.

  2. Zarządzenie obowiązuje od  dnia  podpisania.

 

 

 

 

                                                                                              Burmistrz Michałowa

                                                                                                    Marek Nazarko

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-01-20

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-01-20

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-01-20