Zarządzenie Nr 13/15 z dnia 2015-01-16 - w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokalu użytkowego w 2015 roku.

Data wydania 2015-03-10
Tytuł Zarządzenie Nr 13/15 z dnia 2015-01-16

IG.0050.13.2015.MK

 

ZARZĄDZENIE  Nr 13/2015

Burmistrza Michałowo

 

z dnia 16 stycznia 2015 roku

 

w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokalu użytkowego w 2015 roku.

 

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt  3 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. ) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się miesięczną stawkę czynszu najmu lokalu użytkowego w 2015 roku,w następującej wysokości:

§ 2. Opłata czynszu wnoszona będzie miesięcznie na podstawie umowy cywilnej          zawartej  na podstawie kodeksu cywilnego.

 

<p "=""> §  3. Do ceny podanej  w §  1 należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej wysokości.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycyjno –   Geodezyjnego.

§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                              Burmistrz Michałowa

 

                                                                                                          Włodzimierz Konończuk

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-03-10

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-03-10

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-03-10