Zarządzenie Nr 11/2015 z dnia 2015-01-14 - w sprawie informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Data wydania 2015-01-21
Tytuł Zarządzenie Nr 11/2015 z dnia 2015-01-14

OR.0050.11.2015.MK

 

 

Z A R Z Ą R Z E N I E  Nr  11/2015

 

Burmistrza Michałowa

z dnia 14 stycznia 2015 roku

 

w sprawie informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

 

            Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz.518 z późn. zmianami)  oraz Zarządzenia   Nr 5/2014 Burmistrza Michałowa z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych na 2015r. zarządza się, co następuje:

 

 

         § 1.Przeznaczam do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym  nieruchomości opisane w wykazie stanowiącym załącznik będący integralna częścią niniejszego zarządzenia.

                                              

         § 2. Wykaz o którym mowa w § 1  wywiesza się na  okres 21 dni  na tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie, a informacja o wywieszeniu tego wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej bip.ug.michalow.wrotapodlasia.pl

                                                          

            § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się  Kierownikowi Referatu Inwestycyjno-Geodezyjnego.

 

            § 4. Zarządzenie wchodzi wżycie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                                Burmistrz  Michałowa

 

                                                                                                              Włodzimierz Konończuk


                                                                                      

                                                                                        Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2015  Burmistrza Michałowa z dnia 14 stycznia 2015 r.

 

 

 

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy w 2015 roku.

 

Miejscowość

Nr działki

Powierzchnia w m²

Przeznaczenie

Okres dzierżawy

Stawka czynszu

Termin wnoszenia opłat

Barszczewo

57/2

924 m²

rolna

1 rok

350zł/ ha

31.03.2015r.

Tajnica Górna

600/1         

2401 m²

rolna

1 rok

350zł/ha

31.03.2014r

Michałowo

cz. 1118

56 m²

budownictwo mieszkaniowe

1 rok

1,00 zł/ m²

31.03.2015r

Michałowo

cz. 399

  50 m²

budownictwo mieszkaniowe

1 rok

1,00 zł/ m²

31.03.2015r

Michałowo

457 i 458

976 m²  

budownictwo mieszkaniowe

1 rok

383 m² -1,00 zł/m²;

593 m² po 0,50 zł/m ²

31.03.2015r

Michałowo

cz. 358    

130 m²

budownictwo mieszkaniowe

1 rok

1,00 zł/ m²

31.03.2015r

Michałowo

777/2

35 m²

budownictwo mieszkaniowe

1 rok

1,00 zł/m²

31.03.2015r

Michałowo

867

263 m²

budownictwo mieszkaniowe

1 rok

1,00 zł/m²

31.03.2015r

Michałowo

289/3

4243 m²

   rolna

1 rok

350zł/ha

31.03.2015r

Michałowo

306/1 i

cz. 289/1

19 934m²

   rolna

1 rok

350zł/ha

31.03.2015r

Michałowo

dz. 388/4

13 m²

budownictwo zagrodowe

1 rok

1,00zł/m²

31.03.2015r.

Michałowo

dz. 388/2

7 m²

budownictwo zagrodowe

1 rok

1,00 zł/m²

31.03.2015r.

Michałowo

dz.388/1

49 m²

budownictwo zagrodowe

1 rok

1,00 zł/ m²

31.03.2015r.

Michałowo

cz. dz. 318/13

o pow. do 100 m²

mała gastronomia

 

Okres letni

3,30 zł/ m² miesięcznie plus VAT

 

Miesięcznie

 

  

 

 

  Rudnia

 

 

cz. działek: 84/11,

84/20 i

84/23

 

 

 

 

o  pow.  do 100 m²

 

 

 

o pow. od

100-200 m²

 

mała

gastronomia

 

 

  -  „ -

 

Okres letni

 

 

 

-„ -

3,30 zł/m² miesięcznie plus podatek VAT

 

3,00 zł/ m/² miesięcznie plus podatek VAT

 

 

miesięcznie

 

 

 

miesięcznie

 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-01-21

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-01-21

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-01-21