Data wydania 2011-01-27
Tytuł Zarządzenie Nr 11/11 z dnia 2011-01-12
ZARZĄDZENIE NR 11/11
Burmistrza Michalowa
 z dnia 12.01.2011r.
 
w sprawie: przekazania w użyczenie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem położonej w Michalowie przy ul. Wąskiej 1
 
                   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001r., poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 13 ust.1
ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (jednolity tekst Dz.
U. Nr 102 poz. 651 z 2010r.z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
         Przekazać w użyczenie na rzecz Gminnej Biblioteki w Michałowie budynek przy ul. Wąskiej 1 w Michałowie, o łącznej pow. użytkowej 388 m2  usytuowany  na działce nr 388 obręb  29 Michałowo o pow. 0,1534 ha, Kw. BI1B/000101605/6 jako własność Gminy Michałowo
 
§ 2
 
 
Wykonanie zarządzenia powierzam podinspektorowi ds. geodezji i gospodarki
gruntami.
 
§ 3
 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
                                                                                                                      Burmistrz Michałowa
 
                                                                                                                         Marek Nazarko
 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-01-27

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-01-27

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-01-27