Data wydania 2011-01-27
Tytuł Zarządzenie Nr 10/11 z dnia 2011-01-12

Zarządzenie nr 10 /11
Burmistrza Michalowa
z dnia 12 stycznia 2011 roku
W sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego
 
              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r Dz. U. Nr .180.poz 1111,.Nr.223.poz.1458,z 2009r Dz.U.Nr.52.poz.420.Nr.157.poz.1241 z 2010r Dz. U. Nr 28,poz.142,146,Nr 106,poz.675, Nr 40,poz.230 ) oraz art. 4 ust 2 w związku z art. 4 ust 1 pkt.2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 1997.nr 121.poz.770 Dz. U.Nr .106.poz. 679 Dz.U.z 1998.Nr 106 poz. 668 Dz.U.z 2002r nr 113.poz.984Dz.U.z 2003r nr 199 poz.1937,Dz.Uz 2003r nr .96 poz. 874,Dz.Uz z 2008r Nr .223 poz.1458 Dz.U.z 2009r nr .19 poz.101,Nr .19.poz.100 Nr.157.poz.1241,Dz.Uz .2010r Nr .106.poz.675,Nr .127 poz.857 )oraz uchwały Nr IV/43/07 Rady Gminy Michałowo z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Michałowo uprawnień do ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego Burmistrz Michałowa  zarządza, co, następuje:
§ 1 Burmistrz Michałowa określając ceny i opłaty bierze pod uwagę propozycje stawek przedstawionych przez kierowników jednostek i zakładów budżetowych oraz instytucji kultury gminy Michałowo
1.      GIMNAZJUM W MICHAŁOWIE
1/ sala komputerowa wraz z informatykiem -   20 stanowisk - 84 zł za pierwszą godzinę lekcyjną - 76 zł za kolejną godzinę lekcyjną
2/ sala lekcyjna 30 zł za pierwszą  godzinę lekcyjną - 25 zł za kolejną godzinę lekcyjną
2.      SZKOŁA PODSTAWOWA W MICHAŁOWIE
1/  wynajem siłowni – 30 zł za godzinę ( dla grup 8-10 osobowych)
2/ sala lekcyjna - 30 zł za pierwszą godzinę lekcyjną - 25 zł za kolejną godzinę lekcyjną
3/ sala komputerowa 20 stanowisk - 84 zł za pierwszą godzinę lekcyjną - 76 zł za kolejną godzinę lekcyjną
4/ sala gimnastyczna plus szatnie – 56 zł za pierwszą godzinę lekcyjną – 41 zł za kolejną godzinę lekcyjną
5/ sala gimnastyczna plus szatnie z natryskiem – 165 zł cena za pierwszą godzinę lekcyjną 45 zł za kolejną godzinę lekcyjną
6/ stołówka  - 33 zł za pierwszą godzinę lekcyjną – 25 zł za kolejna godzinę lekcyjną
7/ sala gimnastyczna mała H – 33 zł za pierwszą godzinę lekcyjną – 25 zł za kolejną godzinę lekcyjną
8/ boisko plus szatnie –70 zł za pierwszą godzinę lekcyjną – 50 zł za kolejna godzinę lekcyjną 
9/ boisko ,szatnie plus natryski – 131 zł za pierwszą godzinę lekcyjną –50 zł za kolejną godzinę lekcyjną
10/ stadion plus szatnie – 80 zł za pierwszą godzinę lekcyjną – 50 zł za kolejną godzinę lekcyjną
11/ boisko ,szatnie plus natryski – 161 zł za pierwszą godzinę lekcyjną –50zł za kolejnągodzinę lekcyjną
3.      GMINNY OŚRODEK KULTURY
1/ wynajem świetlicy wiejskiej - 50 zł za godzinę – 100 zł za dobę
2/ wynajem świetlicy wraz z zapleczem ( kuchnia ,gaz) – 150 zł za dobę
3/ wynajem pomieszczeń świetlicowych - 50 zł za godzinę
4/ wynajem sali widowiskowej - 150 zł za godzinę - 1000 zł za dobę
5/ wynajem sali konferencyjnej – 50 zł za godzinę
6/ wynajem sprzętu muzycznego
-zestaw „duży” – 1000 zł za dobę
·         Mixer „Mackie” plus kable połączeniowe -1 szt
·         Końcówka mocy ATX 1200 HandBox – 1 szt
·         Kolumny głośnikowe ( doly) BLT 618 – 2 szt
·         Kolumna Power Sound ( odsłuch) – 2 szt
·         Mikrofony ,statywy do uzgodnienia
- zestaw średni – 600 zł za dobę
·         Wzmacniacz „Omnitronic” CS 612 – 1 szt
·         Kolumna Power Sound ( odsłuch) – 2 szt
·         Mikrofony ,statywy do uzgodnienia
- zestaw „mały” 200 zł za dobę
·         Wzmacniacz „Omnitronic” CS 612 – 1 szt
·         Kolumna Power Sound ( odsłuch) – 2 szt
·         Kabel do kolumny – 2 szt
·         Mikrofon bezprzewodowy – 1 szt ( zestaw)
·         Mikrofon przewodowy – 1 szt
·         Statyw mikrofonowy – 1 szt lub 2 szt.
Mikrofon przewodowy – 25 zł ( sztuka ) za godzinę
Mikrofon bezprzewodowy – 50 zł ( sztuka ) za godzinę
7/ namiot żółty 4 x 4 – 100 zł za dobę
8/ namiot biały 4 x 6 – 120 zł za dobę
9/ daszki 3 x 3 – 70 zł za godzinę  20-15 zł za dobę
10/ ławki - 20 zł za dobę
11/ termos 20 l – 20 zł za dobę 
12/ wynajem strojów – 30 zł za komplet za dobę 
 
STAWKI ZA UMIESZCZANIE STRAGANÓW NA IMPREZACH PLENEROWYCH

1.      Do 20 m2 bez podłączenia się do prądu - 30 zł za dobę
2.      Powyżej 20 m bez podłączenia do prądu              - 50 zł za dobę
3.      Za podłączenie jednego   urządzenia                   -   55 zł za dobę
4.      Za podłączenie dwóch urządzeń do prądu          -    80 zł za dobę
5.      Za podłączenie trzech i więcej urządzeń do prądu - 105 zł za dobę

6.      Stawki wymienione § 1 ust 1-5 są stawkami netto

 
 
4.      ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
1/         Wynajem ciągnika   C-360                   – 45 zł za godzinę
·                   Ciągnika C 1002                                  – 48 zł za godzinę
·                  Ciągnika z przyczepą                            - 54 zł za godzinę
·                  Ciągnika Białoruś                                 - 64,69 zł za godzinę
·                  Ciągnika Unimax lub Urwis                  - 35 zł za godzinę
·                  Koparko –ładowarki CAT 428D          - 85 zł za godzinę
·                  Samochodu Star                                      -70 zł za godzinę 
·                  Równiarki DZ-122 lub SMH                - 110 zł za godzinę
·                  Ciągnika DT -75                                   – 80 zł za godzinę
·                  Samochodu LUBLIN                             – 68 zł za godzinę
·                  Samochodu Łada Niva                           – 65 zł za godzinę
·                  Samochodu Renault Maskot                  – 72 zł za godzinę
·                  Samochodu Man                                    – 84 zł za godzinę
·                  Autobus                                                  – 3,63 zł za kilometr
·                  Ładowarki STALOWA WOLA Ł-34 – 120 zł za godzinę
·              Samochodu ciężarowego STEYER         - 95 zł za godzinę
·              Walca STAVOSTROS VV 200            - 120 zł za godzinę 
stawki ustalone za wynajem sprzętu Zakład ma prawo negocjować  z klientem do wysokości 10%
 
2/ Wynajem sprzętu ( wraz z obsługą )
- płyta stolikowa do cięcia polbruku         – 35 zł za godzinę
- wykaszarki                                               – 29 zł za godzinę
- kosiarki                                                    - 29 zł za godzinę
- piły spalinowej                                        – 29 zł za godzinę
- płyty wibracyjnej                                     – 29 zł za godzinę
- agregatu prądotwórczego                         - 29 zł za godzinę
3/ Wynajem przyczepy luzem                     – 22 zł za godzinę
- rozsiewacza do nawozów                         – 27,50 zł za godzinę
- Brony talerzowej                                      - 11 zł za godzinę
- włóki                                                            – 9 zł za godzinę
- pługa                                                          – 20 zł za godzinę
- roboczo - godzina    pracownika               - 18,63 zł
4/ Wynajem „kreta” do udrażniania kanalizacji  – O 201-300 mm  – 14,80 za godzinę plus 2 zł za kilometr za dojazd do miejsca awarii
5/ / Wynajem „kreta” do udrażniania kanalizacji  – do O 200mm    – 10,00 za godzinę plus 2 zł za kilometr za dojazd do miejsca awarii
6/ Minimalny czas sprzętu nie może być mniejszy niż 0,5 godziny, koszt dojazdu ponosi zleceniodawca ,a w przypadku najmu pojazdów w dni wolne od pracy będzie stosowany narzut w wysokości 20%
7/ Ceny wymienione w § 1 ust 6 nie obejmują podatku Vat
§ 2  Opłaty uzyskane w wyniku wynajmu sal, sprzętu itp. Zwiększają dochody własne jednostek , zakładów budżetowych oraz instytucji kultury.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom i dyrektorom zakładów, jednostek budżetowych i instytucji kultury gminy Michałowo
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
                                                                                       Burmistrz Michałowa
                                                                                          Marek Nazarko
 
 
 
 
 
 
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-01-27

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-01-27

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-01-27