Data wydania 2012-01-09
Tytuł Zarządzenie Nr 119/12 z dnia 2012-01-09
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) i art. 5c pkt 2 i art. 36a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póżn. zm.) Burmistrz Michałowa zarządza co następuje:
 
§ 1

Stanowisko Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie powierza się kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu.

 

§ 2
  1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.
  2. Regulamin konkursu na stanowisko dyrektora szkoły określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z póżn. zm.).
  3. Ogłoszenia o konkursie będą umieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie, stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz na łamach Gazety Michałowa.
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2012-01-09

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2012-01-09

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2012-01-09