Zarządzenie Nr 173/09 z dnia 2009-01-05 - W sprawie ustalenia jednorazowej opłaty za najem pomieszczeń w Klubie Rolnika w Pieńkach

Data wydania 2009-05-12
Tytuł Zarządzenie Nr 173/09 z dnia 2009-01-05
 Zarządzenie Nr 173/09
   Burmistrza Michałowa
z dnia 12 stycznia 2009 roku
W sprawie ustalenia jednorazowej  opłaty  za najem pomieszczeń w Klubie Rolnika w Pieńkach
Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku nr 142,poz.1591 z póź. zmianami) oraz art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami      (Dz.U.z 2004r Nr 261 poz.2603 z póź. zmianami) zarządzam , co następuje
§ 1. Ustalić z dniem 01 stycznia 2009 roku jednorazową opłatę za najem pomieszczeń w Klubie  Rolnika w Pieńkach w wysokości:
  - 80 złotych za jeden dzień plus Vat
§ 2. Opłat wymienionych w § 1 nie pobiera się od:
- Rad  sołeckich   Gminy Michałowo
- zakładów i jednostek budżetowych gminy
- jednostek i stowarzyszeń działających na rzecz realizacji zadań gminy
§ 3. Korzystanie z Klubu Rolnika jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i wniesieniu  opłaty wymienionej w § 1 najpóźniej w dniu podpisania umowy w kasie Urzędu Miejskiego w Michałowie
§ 4.Traci moc Zarządzenie Nr 123/06 Wójta Gminy Michałowo z dnia 18 lipca 2006 roku w sprawie ustalenia jednorazowych opłat za korzystanie z klubu Rolnika w Pieńkach
§ 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2009 roku
 
                                                                            Burmistrz Michałowa
                                                                               Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-05-12

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-05-12

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-05-12