Data wydania 2009-05-12
Tytuł Zarządzenie Nr 172/09 z dnia 2009-01-05
Zarządzenie Nr 172/09
  Burmistrza Michałowa
 z dnia   5 stycznia 2009 roku
                w sprawie – określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
                   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 Nr 175,poz.1457, Nr 181, z 2007,Nr 48,poz.327,Nr138,poz.974,Nr173,poz.1218,z 2008 Nr 180,poz.1111 ) zarządzam, co następuje:
 
                                                   §   1
 
Określa się sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXIV  Sesji Rady Gminy w dniu
30 grudnia   2008 roku w harmonogramie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia
 
 
                                                   § 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
 
 

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-05-12

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-05-12

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-05-12