Zarządzenie Nr 31/6.2014 z dnia 2014-01-02 - w sprawie czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Michałowie

Data wydania 2014-01-03
Tytuł Zarządzenie Nr 31/6.2014 z dnia 2014-01-02

 

Or.0050.31/6.2014.AD

 

ZARZĄDZENIE NR 31/6.2014

BURMISTRZA MICHAŁOWA

z dnia 2 stycznia 2014 r.

w sprawie czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Michałowie

Na podstawie art. 42 oraz art. 43 ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z 2009r Nr 157,poz.1241,z 2010r Nr 229,poz.1494,.z 2011r Nr 134,poz.777,Nr 201,poz.1183 .z 2013.Dz.U poz.645 ) oraz art. 129 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z póz. zm.) ustalam ,co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 1 stycznia 2014 r. w Urzędzie  Miejskim w Michałowie obowiązuje następujący rozkład czasu pracy:

L.p.

Dzień tygodnia

Godziny pracy

1.

Poniedziałek

7.15 – 15.15

2.

Wtorek

7.15 – 15.15

3.

Środa

7.15 – 15.15

4.

Czwartek

7.15 – 15.15

5.

Piątek

7.15 – 15.15

2. Wszystkie soboty są dniami wolnymi od  pracy.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                               Burmistrz Michałowa

                                                                                                     Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-01-03

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-01-03

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-01-03