Zarządzenie Nr 2/09 z dnia 2009-01-02 - w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w v w Michałowie

Data wydania 2009-08-17
Tytuł Zarządzenie Nr 2/09 z dnia 2009-01-02
                              ZARZĄDZENIE Nr 2/09
                                         Burmistrza Michałowa
                                       z dnia  2 stycznia 2009 roku
 
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w v w Michałowie
 
 
Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4, poz. 28) oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
                                                                    § 1
Ustalam, że środa  -   7 stycznia 2009 roku jest dniem wolnym od pracy  dla pracowników Urzędu Miejskiego w Michałowie  
                                                                 § 2
Ustalam dzień 24 stycznia 2009 roku  /sobota/ dniem pracy Urzędu Miejskiego w Michałowie w zamian za dzień 7 stycznia 2009r
 
                                                                   § 2
Zobowiązuję podinspektora ds. kadr do zapoznania pracowników Urzędu Gminy w Michałowie z treścią zarządzenia  i do wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Michałowie
                                                                 § 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                                        Burmistrz Michałowa
                                                                                              Marek Nazarko
                                                                                                                                                                                                                                          
 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-08-17

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-08-17

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-08-17