Zarządzenie Nr 203/13 z dnia 2013-01-02 - w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych na 2013 rok

Data wydania 2013-01-15
Tytuł Zarządzenie Nr 203/13 z dnia 2013-01-02

IG.0050.203.2013.ER

 

ZARZĄDZENIE  Nr 203/13

Burmistrza Michałowo

z dnia 2  stycznia 2013 roku

 w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych na 2013 rok.

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt  3 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.)

 § 1. Ustala się miesięczne stawki czynszu najmu lokali użytkowych na 2013 rok, w następującej wysokości:

 1. Michałowo ul. Gródecka 1 – 900 zł ;

 2. Ochotnicza Straż Pożarna  Szymki  -  500 zł;

 3. Ośrodek Zdrowia Juszkowy Gród – 150 zł;

 4. Ośrodek Zdrowia w Michałowie:

 1. „Przychodnia Rodzinna” s.c. – 5,00 zł/m2;

 2. „Gabinet Stomatologiczny” – 5,00 zł/ m2;

 3.  „KINESIS” – 3,50 zł/ m2;

 4. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – 3,00 zł/m2;

 5. „Leodent-Lab” – 5,00 zł/ m2;

 6. „OKO-MEDICUS” – 5,00 zł/ m2;

 1. Ochotnicza Straż Pożarna w Michałowie: Stowarzyszenie „Iskra Michałowo”- 2,00 zł/m2;

 2. Kryta Pływalnia: NZOZ „Rehabilitacja” – 3,00 zł/m2;

 3. Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku – 300,00 zł

  

       § 2. Opłata czynszu wnoszona będzie miesięcznie na podstawie umów cywilnych zawartych  na podstawie kodeksu cywilnego.

 §  3. Do cen podanych  w §  1 należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej wysokości.

       § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego.

        §  5. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

 

                                                                                                            Burmistrz Michałowa

                                                                                                                   Marek Nazarko 

Metryka strony

Udostępniający: Elżbieta Rosińska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-01-15

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-01-15

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-01-15