Zarządzenie Nr 202/13 z dnia 2013-01-02 - w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu garaży na 2013 rok.

Data wydania 2013-01-14
Tytuł Zarządzenie Nr 202/13 z dnia 2013-01-02

IG.0050.202.2013.ER

 

ZARZĄDZENIE  Nr 202/13

Burmistrza Michałowo

z dnia 2 stycznia 2013 roku

w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu garaży na 2013 rok.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt  3 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm. 

§ 1. Ustala się roczną stawkę czynszu garaży na 2013 rok w wysokości 35zł/m² powierzchni zabudowy + podatek VAT w obowiązującej wysokości.

§ 2. Opłata czynszu wnoszona będzie na podstawie umów cywilnych zawartych na podstawie kodeksu cywilnego.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

 

  

                                                                                                             Burmistrz Michałowa 

                                                                                                                  Marek Nazarko      

Metryka strony

Udostępniający: Elżbieta Rosińska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-01-14

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-01-14

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-01-14