Zarządzenie Nr 201/13 z dnia 2013-01-02 - w sprawie ustalania stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych na 2013 rok

Data wydania 2013-01-14
Tytuł Zarządzenie Nr 201/13 z dnia 2013-01-02

OR.0050.201.2013.ER

 

ZARZĄDZENIE Nr 201/13

BURMISTRZA MICHAŁOWA

z dnia 2 stycznia 2013 r.

w sprawie ustalania stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych na 2013 rok

             Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

 § 1. Ustala się obowiązujące w 2013 r. stawki czynszu dzierżawnego w następującej wysokości:

 1. za grunty pod usługi (pawilony, kioski) – 4,50 zł/ m2 miesięcznie;
 2. za grunty pod budownictwo mieszkaniowe i zagrodowe:
  1. obręb Michałowo – 2,50 zł /m2 rocznie,
  2. pozostałe wsie – 1,50 zł /m2 rocznie.
 3. za grunty pod uprawy warzyw (ogródki) – 0,50 zł /m2 rocznie;
 4. za grunty orne  i użytki zielone – 350,00 zł /ha rocznie;
 5. pozostałe użytki rolne – 20,00 zł/ ha miesięcznie;
 6. za grunty pod działalność rekreacyjną (zjeżdżalnie, strzelnice, trampoliny itp.) w wysokości:
  1. 150 zł/dobę – w przypadku dzierżawy gruntu o pow. do 200 m2,
  2. 200 zł/dobę – w wypadku dzierżawy gruntu o pow. powyżej 200 m2.
 7. za grunty pod działalność usługową, gastronomiczną i handlową:
  1. 3,30 zł/ m2 miesiąc – w przypadku dzierżawy gruntu o pow. do 100 m2,
  2. 3,00 zł/m2 miesiąc – w przypadku dzierżawy gruntu o pow. od 100 -200m2,
  3. 2,80 zł/m2 miesiąc – w przypadku dzierżawy gruntu o pow. od 200 -300m2,
  4. 2,50 zł/m2 miesiąc w przypadku dzierżawy gruntu powyżej 300m2.

§2. Do stawek wymienionych w § 1, pkt 1, 2, 7 i 8 należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej wysokości.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Michałowa  

                                                                                                                          Marek Nazarko      

Metryka strony

Udostępniający: Elżbieta Rosińska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-01-14

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-01-14

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-01-14