Zarządzenie Nr 200/13 z dnia 2013-01-02 - w sprawie ustalania cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej

Data wydania 2013-01-14
Tytuł Zarządzenie Nr 200/13 z dnia 2013-01-02

OR.0050.200.2013.ER

 

ZARZĄDZENIE Nr 200/13

Burmistrza MICHAŁOWA
 

z dnia 2 stycznia 2013 r.

w sprawie ustalania cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 2 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011r. Nr 45, poz. 236) oraz uchwały Nr IV/43/07 Rady Gminy Michałowo z dnia 26 stycznia 2007r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Michałowo uprawnień do ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego, zarządza się, co następuje:

§ 1. Na podstawie wniosku ZGKiM w Michałowie z dnia 12.11.2012r. zatwierdza się następujące jednostkowe ceny netto:

  1. wywozu 1 beczki nieczystości płynnych – 150,00 zł/szt.;
  2. wywozu 1 pojemnika MGB 120 -140 – 11,70 zł;
  3. wywozu kontenera KP-7 (ryczałt UM) – 285,00 zł/t;
  4. wywozu kontenera KP-7 (klienci indywidualni) – 304,00 zł/t.

§ 2. Do wymienionych w § 1 cen należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej wysokości.

§ 3. Z dniem 1 stycznia 2013r. traci moc Zarządzenie Nr 106/11 Burmistrza Michałowa z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

 

Burmistrz Michałowa  

        Marek Nazarko        

 

Metryka strony

Udostępniający: Elżbieta Rosińska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-01-14

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-01-14

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-01-14