Uchwała Rady Nr XXX/ 289 /13 z dnia 2013-12-31 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie na rok 2014

Data wydania 2013-12-31
Numer XXX/ 289 /13
w sprawie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie na rok 2014

 

UCHWAŁA NR XXX/ 289 /13

RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE

z dnia 31 grudnia 2013 r.

 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie na rok 2014

 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2013 r. poz.596 , 645  oraz § 73 Statutu Gminy Michałowo (Dz. Urz.Woj. Podl. Nr 334 poz. 3593 i 3600) Rada Miejska w Michałowie uchwala co następuje:

 

§ 1. Uchwala się plan pracy Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie na rok 2014 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Miejskiej w Michałowie

Bogusław Ostaszewski

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/289/13

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 31 grudnia 2013 r.

 

 

Plan pracy Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie na rok 2014

 

Komisja przewiduje 13 spotkań w ciągu 2014 roku

 

I kwartał 2014 rok

 

1. Sporządzenie sprawozdania z pracy Komisji za 2013 rok.

2. Opracowanie projektu wspierania przedsiębiorców.

3. Prace nad planami możliwościami utworzenia podstrefy Suwalskiej Strefy Ekonomicznej i Lotniska w Topolanach

4.Spotkania z dyrektorami jednostek organizacyjnych gminy w temacie pozyskiwania środków unijnych.

 

 

II kwartał 2014 rok

 

1. Ocena prac inwestycyjnych w gminie i wprowadzenia nowych pomysłów

2. Wypracowanie opinii w przedmiocie budowy nowego przedszkola

3. Wnioski do projektu Michałowo 2020

4.Praca nad planem zagospodarowania Michałowo

 

 

 

 

III kwartał 2014 rok

 

1. Ocena wydatków budżetowych za I półrocze 2014 roku.

2. Nowa perspektywa finansowa i szanse pozyskania funduszy do Gminy

3. Wypracowanie dalszych działań rozwoju Michałowa – projekt zamieszkaj w Michalowie

 

 

IV kwartał 2014 rok

 

1. Rozpoczęcie prac nad budżetem gminy na rok 2015, analiza wniosków innych komisji.

2. Opinia odnośnie budżetu na 2015 rok.

3. Opracowanie planu pracy komisji na 2015 rok.

4. Inne sprawy wynikające z potrzeb Gminy Michałowo.

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-01-29

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-01-29

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-01-29