Uchwała Rady Nr XXIII/223/08 z dnia 2008-11-27 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX / 188 /05 z dnia 18 marca 2005 roku w sprawie gromadzenia dochodów na rachunkach dochodów własnych w jednostkach budżetowych Gminy Michałowo

Data wydania 2008-11-27
Numer XXIII/223/08
w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX / 188 /05 z dnia 18 marca 2005 roku w sprawie gromadzenia dochodów na rachunkach dochodów własnych w jednostkach budżetowych Gminy Michałowo
UCHWAŁA NR XXIII /223/08
 
RADY GMINY MICHAŁOWO
 
z dnia 27 listopada 2008 roku
 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX / 188 /05 z dnia 18 marca 2005 roku w sprawie gromadzenia dochodów na rachunkach dochodów własnych w jednostkach budżetowych Gminy Michałowo
 
     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 22 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowo uchwala, co następuje:
§ 1. Paragraf 1 otrzymuje brzmienie „Zezwala się na gromadzenie dochodów własnych w niżej wymienionych jednostkach budżetowych gminy Michałowo:
1)      Szkoła Podstawowa im Wł. Syrokomli w Michałowie,
2)      Gimnazjum w Michałowie.”
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2009 roku.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy          
                                               Michałowo                            
 

Mikołaj Worona        

Metryka strony

Udostępniający: Małgorzata Golak

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-07-14

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-07-14

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-07-14