Uchwała Rady Nr XXXII/294/09 z dnia 2009-10-22 w sprawie aktualizacji Gminnej Strategii Integracji i Polityki Społecznej Gminy Michałowo na lata 2007 – 2014

Data wydania 2009-10-22
Numer XXXII/294/09
w sprawie w sprawie aktualizacji Gminnej Strategii Integracji i Polityki Społecznej Gminy Michałowo na lata 2007 – 2014
Uchwała nr XXXII/294/09
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 2009-10-22

w sprawie aktualizacji Gminnej Strategii Integracji i Polityki Społecznej Gminy Michałowo na lata 2007 – 2014

Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759) w związku z art. 17 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 99 poz.100, Nr 273 poz. 2703; z 2005 r. Nr 64 poz. 565 z późn. Zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się aktualizację Gminnej Strategii Integracji i Polityki Społecznej Gminy Michałowo na lata 2007 – 2014, wprowadzenie, dział IV i V oraz zakończenie – stanowiące zalącznik 1 do ninejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmstrzowi Gminy Michałowo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
 
                                                                 Mikołaj Worona

Metryka strony

Udostępniający: Anna Funkowska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-12-03

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-12-03

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-12-03