Uchwała Rady Nr XX/198/08 z dnia 2008-07-31 w sprawie wydania opinii dotyczącej uznania gruntów za las ochronny oraz dotyczącej zniesienia charakteru ochronnego obszarów położonych na terenie Gminy Michałowo będących w zarządzie Nadleśnictwa Żednia

Data wydania 2008-07-31
Numer XX/198/08
w sprawie w sprawie wydania opinii dotyczącej uznania gruntów za las ochronny oraz dotyczącej zniesienia charakteru ochronnego obszarów położonych na terenie Gminy Michałowo będących w zarządzie Nadleśnictwa Żednia

 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) w związku  art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, Nr 157 poz. 1315, Nr 167 poz. 1399, Nr 175 poz. 1460, Nr 175 poz. 1462; z 2006 r. Nr 227 poz.1658, Nr 245 poz. 1775; z 2007 r. Nr 59 poz. 405, Nr 64 poz. 427, Nr 181 poz. 1286 ) Rada Gminy Michałowo uchwala, co następuje:

 

§ 1. Po zapoznaniu się z wykazem lasów wnioskowanych o uznanie za ochronne oraz z wykazem lasów wnioskowanych o pozbawienie ich charakteru ochronnego na terenie Gminy Michałowo Rada Gminy Michałowo - pozytywnie opiniuje:

1. Wykaz lasów wnioskowanych o uznanie za ochronne na terenie Gminy Michałowo położonych:

1) w obrębie leśnym Michałowo o łącznej powierzchni 415,62 ha

2) w obrębie leśnym Hieronimowo o łącznej powierzchni 1476,52  ha

3) w obrębie leśnym Zajma o łącznej powierzchni 808,27 ha

2. Wykaz lasów wnioskowanych o pozbawienie ich charakteru ochronnego na terenie Gminy Michałowo położonych:

1) w obrębie leśnym Michałowo o łącznej powierzchni 15,76 ha

2) w obrębie leśnym Hieronimowo o łącznej powierzchni 115,81 ha

3) w obrębie leśnym Zajma o łącznej powierzchni 28,95 ha

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Michałowo

 

Mikołaj Worona

Metryka strony

Udostępniający: Elżbieta Rosińska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-08-27

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2008-08-27

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-08-27