Uchwała Rady Nr XXX/268/09 z dnia 2009-06-25 w sprawie funduszu sołeckiego

Data wydania 2009-06-25
Numer XXX/268/09
w sprawie w sprawie funduszu sołeckiego
Uchwała Nr XXX/268/09
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 25 czerwca 2009 roku
 
 
w sprawie funduszu sołeckiego.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 1 ust.1 i art. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz.420) Rada Miejska w Michałowie postanawia:
 
 
 
 § 1. Rada Miejska w Michałowie - nie wyraża zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Michałowo środków stanowiących  fundusz sołecki w roku budżetowym 2010.
 
       
 §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa .
 
 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                        W Michałowie
 
                                                                                                        Mikołaj Worona
 
 
 
Uzasadnienie
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 1 ust.1
i art.6 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz.420) Rada Miejska rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki podejmując uchwałę , w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu w następnym roku budżetowym.
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-07-16

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-07-16

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-07-16