Uchwała Rady Nr XXXVII/336/10 z dnia 2010-04-29 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku

Data wydania 2010-04-29
Numer XXXVII/336/10
w sprawie w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku

Uchwała Nr XXXVII/336/10
Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku 

Na podstawie art. 22 ust.3 i 5 Ustawy z dnia 27 września 1990 roku o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2000r. Nr 47, poz. 544 z, z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, z 2003r. Nr 57, poz. 507, Nr 130, poz. 1188, z 2004r. Nr 25, poz. 219; z 2005r. Nr 160, poz. 1346; z 2006r. Nr 218, poz. 1592; z 2007r. Nr 112, poz. 766; z 2008r. Nr 171, poz. 1056, Nr 196, poz. 1218; z 2009r. Nr 119, poz. 999, Nr 202, poz. 1547, Nr 213, poz. 1651, Nr 213, poz. 1652) na wniosek Burmistrza Michałowa, Rada Miejska w Michałowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Tworzy się odrębny obwód głosowania Nr 11 w gminie Michałowo z siedzibą w Garbarach dla wyborców przebywających w Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań”w Garbarach. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie 

Mikołaj Worona

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-05-06

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-05-06

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-05-06