Uchwała Rady Nr XXXVI/327/10 z dnia 2010-03-22 w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Michałowo środków stanowiących fundusz sołecki

Data wydania 2010-03-22
Numer XXXVI/327/10
w sprawie w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Michałowo środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała Nr XXXVI/327/10
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 22 marca 2010 r.

w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Michałowo środków stanowiących fundusz sołecki
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 1 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz.420) Rada Miejska w Michałowie postanawia co następuje:
§ 1Wyraża się zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy Michałowo środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2011.
§ 2Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa .

§ 3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie

Mikołaj Worona

 

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-04-01

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-04-01

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-04-01