Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - IG.271.3.2019

Data wydania 2019-07-12
w sprawie przetargu nieograniczonego na: „Żwirowanie dróg gminnych”
Tytuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - IG.271.3.2019

Michałowo, dnia 12.07.2019r.

IG.271.3.2019                                                                             

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy:

postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Żwirowanie dróg gminnych”.

 

 

      Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) w imieniu Zamawiającego – Gminy Michałowo, uprzejmie informuję, że:

  1. Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy tj. ,,Firma Kaczanowski” Jarosław Kaczanowski, ul. Kilińskiego 18, 17-100 Bielsk Podlaski za cenę 433.355,44 zł brutto.
  2. Oferta złożona przez ,,Firmę Kaczanowski” Jarosław Kaczanowski uzyskała największą ilość punktów spośród ofert ważnych.
  3. W niniejszym postępowaniu wpłynęły 3 oferty, tj.:

Nr

oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

1.

DREW-KOS Dariusz Różycki ul. Chojnicka 74, 89-500 Tuchola

Adres do korespondencji: 11-400 Kętrzyn ul. Przemysłowa 3

2.

,,Firma Kaczanowski”  Jarosław Kaczanowski

ul. Kilińskiego 18, 17-100 Bielsk Podlaski

3.

,,Firma Usługowa”, Mariusz Przemysław Wasilewski

ul. Zachodnia 5 m14, 15-345 Białystok

  1. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

– 60 pkt

Okres gwarancji

i rękojmi

– 40 pkt

Razem punkty

1.

DREW-KOS Dariusz Różycki ul. Chojnicka 74, 89-500 Tuchola

Adres do korespondencji: 11-400 Kętrzyn ul. Przemysłowa 3

24,73

40,00

64,73

2.

,,Firma Kaczanowski” 

Jarosław Kaczanowski

ul. Kilińskiego 18

17-100 Bielsk Podlaski

60,00

40,00

100,00

3.

,,Firma Usługowa”, Mariusz Przemysław Wasilewski

ul. Zachodnia 5 m14

15-345 Białystok

57,90

40,00

97,90

 

  1. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie dogodnym dla obu stron jednakże nie wcześniej niż w terminie 5 dni od otrzymania niniejszego pisma.
  2. Pismo otrzymują oferenci.

 

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2019-07-12

Wprowadzający: Piotr Żydok

Modyfikujący: Piotr Żydok

Data modyfikacji: 2019-07-12

Opublikował: Piotr Żydok

Data publikacji: 2019-07-12